Hèn hay không hèn – Phan Quỳnh Trâm

  HÈN HAY KHÔNG HÈNGần đây tôi thấy trên facebook có nhiều bạn (đặc biệt là bạn nam) hay băn khoăn, một cách gián tiếp hay trực tiếp, về vấn đề hèn hay không hèn, từ góc độ của cá nhân cũng như từ góc độ của đất nước. Tôi nghĩ hèn không hẳn chỉ … Continue reading Hèn hay không hèn – Phan Quỳnh Trâm