Mẹ | The Mother – Lydia Davis

LYDIA DAVIS Lydia Davis sinh năm 1947 tại Northampton, Massachusetts, Mỹ trong một gia đình có truyền thống về văn chương. Cha bà là nhà phê bình văn học và giáo sư văn chương và mẹ là nhà viết truyện cực ngắn và là người viết hồi ức, bản thân bà hiện cũng là giáo … Continue reading Mẹ | The Mother – Lydia Davis