Em sẽ tặng anh một vực thẳm | My gift to you | Te regalaré un abismo – Roberto Bolaño

ROBERTO BOLAÑO  (1953 - 2003) Roberto Bolaño  (tên đầy đủ là Roberto Bolaño Ávalos) là một trong những nhà văn, nhà thơ và người viết tiểu luận nổi tiếng nhất của Chi Lê trong những thập niên cuối cùng của thế kỷ 20. Ông sinh năm 1953 tại Santiago, Chile nhưng sống chủ yếu ở … Continue reading Em sẽ tặng anh một vực thẳm | My gift to you | Te regalaré un abismo – Roberto Bolaño