Pessoa bàn về chuyện viết lách | Pessoa on Writing – Fernando Pessoa

 FERNANDO PESSOA (June 13, 1888 – November 30, 1935)   Fernando Pessoa là một trong những nhà thơ lớn nhất trong lịch sử văn học của Bồ Đào Nha và là một trong vài cây bút đa dạng nhất trên thế giới. Dưới gần một trăm bút hiệu khác nhau, với những phong cách khác … Continue reading Pessoa bàn về chuyện viết lách | Pessoa on Writing – Fernando Pessoa