Một người đàn bà và một gã đàn ông | A Woman and A man – Adonis

ADONIS (1 January 1930 ~ ) Lời giới thiệu:  1. Adonis được xem là nhà thơ lớn nhất ở Syria hiện nay. Từ năm 2003 đến nay, ông liên tục được đề cử cho giải Nobel văn chương. Ông kết hợp được trong thơ tư tưởng sâu thẳm và những cảm xúc nồng cháy, văn … Continue reading Một người đàn bà và một gã đàn ông | A Woman and A man – Adonis