Sự nghiệp của Ivan Yakovlevich Antonov – Daniil Kharms

DANIIL KHARMS (1905-1942) SỰ NGHIỆP CỦA IVAN YAKOVLEVICH ANTONOV Chuyện này xảy ra trước Cách Mạng. Bà vợ của một người lái buôn ngáp và một con chim tu hú bay tọt vào miệng bà. Người lái buôn chạy ngay tới khi bà vợ gọi, lập tức nắm rõ sự tình và đã hành động … Continue reading Sự nghiệp của Ivan Yakovlevich Antonov – Daniil Kharms