Poets for Rainy Days – Phan Quỳnh Trâm

Tranh: Đinh Trường Chinh Poets for rainy days When I’m in love and feeling happy I read e. e. cumming When I'm in love and feeling melancholy I read Neruda When I don’t know if I’m in love and feeling bitter I read Bukowski When I want to remember my age of innocence I read … Continue reading Poets for Rainy Days – Phan Quỳnh Trâm

Having and Being – Phan Quỳnh Trâm

Having and being 1. This is my piano I don’t know how to play it This is my guitar I don’t know how to tune it This is my life I don’t know how to live it 2. Có chiếc dương cầm Tôi không biết đánh Có cây guitar Tôi không biết lên dây Có … Continue reading Having and Being – Phan Quỳnh Trâm

Music on Radio – Nhạc trên Radio – Phan Quỳnh Trâm

Music on radio You get to choose the channels Some songs you like, some you don’t But you can’t rewind So is life Nhạc trên radio Đài, bạn có thể chọn Nhạc, có bài bạn thích, có bài không Nhưng không cách gì quay lại Như cuộc đời

Thán ca | Lamento – Tomas Tranströmer

TOMAS TRANSTRÖMER (1931~)Tomas Tranströmer, người đoạt giải thưởng Nobel văn chương năm 2011, được xem là nhà thơ lớn và có ảnh hưởng nhất của Thụy Điển trong mấy thập niên vừa qua.Sinh ngày 15 tháng Tư 1931 tại Stockholm trong một gia đình trí thức và có truyền thống văn học (cha là một … Continue reading Thán ca | Lamento – Tomas Tranströmer

Nghĩa Trang Trong Tuyết | Cemetery in the snow | Cementerio En la Nieve – Xavier Villaurrutia

Photo: Don Macauley - Cemetery coverd in snow Xem tiểu sử của Xavier Villaurrutia NGHĨA TRANG TRONG TUYẾT Không gì so sánh được với một nghĩa trang trong tuyết. Làm sao có thể đặt tên cho sắc trắng chồng lên màu trắng? Bầu trời buông những tảng tuyết hờ hững trên những nấm mồ, và giờ đây … Continue reading Nghĩa Trang Trong Tuyết | Cemetery in the snow | Cementerio En la Nieve – Xavier Villaurrutia