Phỏng vấn Hara Tamiki (1950) | Interview with Hara Tamiki (1950) – Anne Carson

ANNE CARSON (1950~) Sinh ở Toronto, Canada ngày 21 tháng 6, 1950, Anne Carson là một nhà thơ,nhà tiểu luận, dịch giả và một giáo sư về văn học cổ điển nổi tiếng từng dạy học ở những đại học lớn nhất thế giới, từ University of Michigan đến University of California (Berkeley) và Princeton … Continue reading Phỏng vấn Hara Tamiki (1950) | Interview with Hara Tamiki (1950) – Anne Carson

Thơ, truyền thống và bản sắc – Phan Quỳnh Trâm

“Tradition is the illusion of permanence.” Woody Allen "I believe that all poetry is formal in that it exists within limits, limits that are either inherited by tradition or limits that language itself imposes." Mark Strand A. Song thất lục bát Híc híc híc hu hu híc híc Hu hu hu híc híc hu hu … Continue reading Thơ, truyền thống và bản sắc – Phan Quỳnh Trâm