Thượng Đế – Eduardo Galeano

Dietrich Bonhoeffer bị giam trong trại tập trung ở Flossenbürg. Lính canh bắt tất cả những tù nhân phải xem cuộc hành hình của ba người đàn ông bị kết án. Một người đứng bên cạnh Bonhoeffer nói thầm: “Vậy thì Thượng Đế ở đâu?” Và Bonhoeffer, vốn là một nhà thần học, chỉ vào … Continue reading Thượng Đế – Eduardo Galeano

Sức nặng của niềm tin | Trước khi đến gặp em | Mashkin giết chết Koshkin – Danill Kharms

DANIIL KHARMS (1905-1942) [Xem tiểu sử Daniil Kharms] Lời người dịch: Trong bài “Borges and my anxiety of influence” in trong cuốn On Literature của Umberto Eco do Harvest Book xuất bản năm 2002, Eco có một nhận xét rất tinh tế về Borges: “Bởi vì Borges tiến hành các tác phẩm thử nghiệm của ông không phải … Continue reading Sức nặng của niềm tin | Trước khi đến gặp em | Mashkin giết chết Koshkin – Danill Kharms