Cuộc nổi loạn trên tàu – Ana María Shua

ANA MARÍA SHUA(1951~) Sinh năm 1951 tại Buenos Aires, Ana María Shua tốt nghiệp Thạc sĩ văn chương tại Đại học Buenos Aires, sau đó hoạt động trong lãnh vực quảng cáo và báo chí. Bà bắt đầu sáng tác từ lúc còn bé và được xem như một thần đồng văn học của Argentina. Tập … Continue reading Cuộc nổi loạn trên tàu – Ana María Shua